Ośrodki terapeutyczne dla dzieci z z autyzmem

Autyzm to pojęcie, które od dłuższego czasu zajmuje pozycję numer 1 wśród najbardziej kłopotliwych zagadnień dla psychiatrów. Brak wyraźnych wskazówek, co do tego czym wywołany jest autyzm powoduje, że trudno z nim skutecznie walczyć ale jest to możliwe. Walka z autyzmem czy też jego leczenie polega na umożliwieniu i sprawieniu by dziecko chorujące na autyzm mogło wrócić do społeczeństwa.


Proces ten jest bardzo długotrwały a sukcesy osiągane w ciągu jego trwania mieszają się z porażkami, jednakże nie wolno rezygnować z walki, gdyż ostateczny efekt może naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyć.

 

Praca z dzieckiem autystycznym powinna odbywać się na dwóch biegunach: zarówno w domu rodzinnym - wśród najbliższych, czyli tam gdzie dziecko przebywa przez dłuższy czas jak i w specjalnie przystosowanych do pracy z dzieckiem autystycznym ośrodkach terapeutycznych, gdzie wsparcie znajdują nie tylko same dzieci ale również ich rodzice.


Praca w ośrodkach terapeutycznych odbywa się w oparciu o najbardziej uznane metody terapeutyczne takie jak:

 

  • Metoda wyuczonego kontaktu polegająca na wymuszeniu u dziecka chęci do kontaktu fizycznego z opiekunami,
  • Hipoterapia mająca na celu wzbudzenie w dziecku nierozpoznawanych przez nie emocji i aktywności;
  • Muzykoterapia pomaga dzieciom autystycznym w lepszej orientacji w przestrzeni oraz sprzyja okazywaniu przeżyć emocjonalnych i uczy dostrzegać innych dookoła siebie i współgrać z nimi;
  • Terapia więzi czyli obserwacja zachowań dziecka i włączanie się w nie bez krytyki, oceny, nakazów czy zakazów; jest to swego rodzaju oswajanie dziecka z nową osobą i sytuacją;
  • Metoda dobrego startu czyli połączenie aktywności ruchowej ze sprawnością psychiczną dziecka; dzięki tej metodzie dziecko uczy się współpracy z innymi, poznaje pewne pojęcia i utożsamia je z samym sobą.

Wymienione powyżej metody pracy z dziećmi autystycznymi to jedynie przykłady najczęściej używanych metod przez ośrodki terapeutyczne. Wiele z nich prowadzi dodatkowo specjalne programy, które pomagają także w lepszym funkcjonowaniu oraz zrozumieniu choroby jaką jest autyzm samym rodzicom.

 

Współpraca między ośrodkami a rodzicami dzieci autystycznych dostarcza nie tylko praktycznej wiedzy samym rodzicom, ale także przekonuje ich do tego, że z autyzmem można wygrać. Zespół terapeutów oraz psychologów, wspiera zarówno samych podopiecznych jak i osoby które się nimi zajmują.


Wyspecjalizowane ośrodki terapeutyczne funkcjonują niemal w każdym województwie.

Województwo dolnośląskie
 


Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu
Ul. Głogowska 30,Tel: (071) 355 65 60
 
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu

Stowarzyszenie Św. Celestyna
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Katowicach
Ul. Szkolna 5, Tel: (032) 253 95 70
 
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz
Tel: (071) 383 00 14

Województwo kujawsko-pomorskie
 


Bydgoskie stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom
Ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz, Tel: (052) 737 13 35
 

Klasa dla Dzieci Autystycznych przy Szkole Podstawowej nr 6
Ul. Poniatowskiego 12, 85-100 Bydgoszcz, Tel:(052) 341 01 53
 
Przedszkole nr 61 z grupami integracyjnymi w Bydgoszczy
Ul. Kąkołowa 21,Tel: (052) 361 39 84
 
Fundacja "Daj Szansę"

Województwo lubelskie
 


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 3. Poradnia Wczesnej Diagnozy i Interwencji w Lublinie
Ul. Młodej Polski 31, Tel: (081) 741 82 60
 
Miejski Ośrodek Adaptacyjny w Lublinie
ul. Poturzyńska 1, Tel: (081) 741 82 60

Województwo opolskie
 
Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu Uczymy się  żyć razem

 

 

 

 Województwo lubuskie

 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych - Specjalny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim
Ul. Drzymały 13, Tel: (095) 722 60 97


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem oraz z Innymi Zaburzeniami w Dęblinie
Ul. Kowalskiego 15/19
 
Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Koło terapeutów i rodziców dzieci autystycznych przy S.O.S.W. w Gubinie
Ul. Piastowska 22, Tel: (068) 359 44 46
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"

 Województwo łódzkie

 
Polski Instytut Eriksonowski
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego. Punkt Konsultacyjny dla dzieci z Autyzmem  w Łodzi
Ul. Wierzbowa 13 a, Tel: (042) 679 01 13

Województwo mazowieckie
 
Fundacja na rzecz umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS
 
Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
 
Grupa Opcji przy Fundacji SYNAPSIS
 
SKT STO nr 102
 
Społeczna Szkoła Specjalna oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
 
 
Instytut Psychiatrii i Neurologii- Poradnia dla Dzieci Autystycznych
 
Instytut Centrum Zdrowia Dziecka, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci
 
Przedszkole przy Centrum Zdrowia Dziecka z Oddziałami Integracyjnymi
 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ? Krasnal?- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach
Ul. Piłsudskiego 98, Tel: (025) 632 57 04
 
Koło Pomocy Dzieciom z Autyzmem w Ciechanowie
Ul. Szwanke 22/20
 
Dzienne Centrum Aktywności w Wyszkowie
Ul. Geodetów 76, Tel: (022) 742 77 68
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"


Niepubliczny Oddział Dziennego pobytu dla Dzieci z Autyzmem w Ostrołęce
Ul. Zubrzyckiego 21/22,Tel: (029) 766 86 42
 
Stowarzyszenie dla dzieci z Autyzmem "Bądźmy razem" w Ostrołęce
Ul. Batalionu Czwartaków 6
Tel: (029) 769 10 35

 

 

 

 

Województwo małopolskie

 
Fundacja "Wspólnota Nadziei"
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

 Klub Aktywności KTA w Krakowie
Ul. Aleksandry 1, Tel: (012) 658 54 94
 
Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny dla Dzieci Autystycznych w Krakowie
Ul. Szopkarzy 8, Tel: (012) 415 40 84
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
 
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "Mada"


Gabinet terapii Sensorycznej "Milowy krok" w Nowym Sączu
Ul. Grunwaldzka 9, Tel: (018) 547 51 89
 
Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych
Ul. Romanowicza 9, Tel: (016) 626 30 12

 
Ośrodek Terapeutyczny w Tarnowie
Ul. Zapolskiej 6


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem przy Szkole podstawowej Nr 2 im. Prymasa Wyszyńskiego
Ul. Czerwienne 245, Tel: (018) 265 81 34

 

Województwo podkarpackie
 
Rodzice Dzieci Autystycznych z 2 klas specjalnych SP nr 10 w Rzeszowie
Ul. Króla Kazimierza 10b/5, Tel: (017) 853 25 86
 
Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Promyk SłońcaUl. Starzyńskiego 8A, Tel: (017) 863 25 64
 
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Ul. Starzyńskiego 19, Tel: (017) 678 24 08
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu
Ul. Kopernika 16, Tel: (016) 678 24 08
 
Polskie towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział w Przemyślu
Ul. Barska 15, Tel: (016) 670 81 75

 

 

 

 

 

 

 

 Województwo pomorskie

 
Stowarzyszenie pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
 
Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku
Ul. Majewskich 26, Tel: (058) 347 48 97
 
Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku
Ul. Chopina 42, Tel: (058) 520 38 30

 
Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdyni
Ul. Witomińska 9, Tel: (058) 661 71 36
 
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Dzieci w Kwidzynie
 
Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem w Kwidzynie
Ul. Kopernika 19/5, Tel: 0 502 620 005

 

 

 

 Województwo śląskie


 Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami
 
Ośrodek Stymulacji i Rozwoju Małego Dziecka Bielsku Białej
Ul. Brodzińskiego 22, Tel: (033) 815 76 32
 
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Pszczynie
Ul. Anteasa 1, Tel: (032) 210 48 47
 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Działajmy Razem"
 
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin w Rudzie Śląskiej

 

Województwo świętokrzyskie

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom PRAXIS

 Województwo warmińsko-mazurskie

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju
Ul. Jarocka 51/1, Tel: (069) 678 14 79

 
Województwo wielkopolskie

 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych ProFuturoSzamarzewskiego 78/82
Tel: (061) 843 30 38
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu
Ul. Sawickiej 56/29, Tel: (062) 764 17 00
 
Zespół Szkół Nr 10. Klasy dla Dzieci Autystycznych w Kaliszu
Ul. Podmiejska 9a, Tel: (062) 753 11 32
 
Prywatny Gabinet Diagnozy i Usprawniania Dzieci. Poradnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin w Pile
Ul. Św. Jana Bosko 2 [PRZEDSZKOLE NR 11] , Tel: 0-67 351-00-46

 
 Województwo zachodniopomorskie
 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych w Kołobrzegu
Ul. Krzywoustego 19B/8, Tel: (094) 352 47 05
 
Gabinet Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
Ul. Wyspiańskiego 21/6, Tel: (094) 423 40 70
 
Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci z Autyzmem w Szczecinie
Ul. Zygmunta Starego 1, Tel: (091) 488 56 02
 
Dzienny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Razem"
ul. Krzemienna 42b 70-734 Szczecin, tel. 091 46 13 205
 
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
  

 

 

ArtNetia (Tamara Rosłoń)

 
Comments (2)
2 Friday, 15 January 2016 16:41
Kamyk
Niektórych z tych ośrodków już nie ma, ale i tak lista fajna dziekuje
1 Tuesday, 19 February 2013 19:11
Asterix
Bardzo dobrze że to wypisaliście, dziękuję !!!
Koniec kolejek do lekarzy!

Jak dostać się do każdego lekarza w 5 dni?
i nie płacić prywatnie za wizytę?

SPRAWDŹ TUTAJ.


domowa depilacja


Pomysł na wakacje z dzieckiem:
Znajdź miejsce na Czystejeziora.pl

Polecane

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił tego, czego pragnie." - Paulo Coelho

"Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich." - Eleonora Roosevelt