Dziecko i jego prawa na świecie

Łamanie praw dziecka na całym świecie jest zjawiskiem niestety zakrojonym na szeroką skalę. Maluchy niekiedy zmuszane są do niewolniczej niemal pracy, aby zaspokoić aspiracje wielkich korporacji, a przy tym, żeby dzieci mogły zarobić na własne utrzymanie..

Należy zaznaczyć, że Konwencja Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.


Prawa dziecka są chronione właściwie na całym świecie, choć właściwie codziennie możemy usłyszeć o złym traktowaniu bardzo małych dzieci, a nawet niemowląt, co jest druzgocące dla każdego normalnego człowieka.

 

Dokument uznaje za dziecko osobę do 18 roku życia. Już na samym wstępie mówi się o tym, że żadne dziecko nie może podlegać torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu traktowaniu, poniżającemu karaniu. Państwo takie jak Kenia stosuje bardzo dotkliwe kary za spóźnienie się na zajęcia w szkole. Niekiedy pobicia te skutkują śmiercią.

 

ONZ przewiduje, ze nauczanie podstawowe jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci, a każde ma równy dostęp do edukacji na wyższych szczeblach. W wielu afrykańskich krajach obowiązek ten nie jest spełniany ze względu na biedę ? państwo nie przeznacza środków na budowanie i utrzymywanie szkół.

 

Państwa zrzeszone w ONZ zobowiązały się do egzekwowania zasady, że to rodzice w pełni decydują o wychowaniu dziecka.

 

W Chinach natomiast dokonuje się na oczach dzieci, w ramach ich zajęć szkolnych egzekucji skazańców... Ponadto państwa zrzeszone w ONZ uznają prawo do najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia.

 

Dziecko ma niezbywalne prawo do życia, natomiast matka powinna posiadać dostęp do specjalistycznej opieki medycznej w trakcie ciąży i po niej. Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed pracą, która może w jakikolwiek sposób szkodzić dziecku fizycznie bądź psychicznie.

 
Koniec kolejek do lekarzy!

Jak dostać się do każdego lekarza w 5 dni?
i nie płacić prywatnie za wizytę?

SPRAWDŹ TUTAJ.


domowa depilacja


Pomysł na wakacje z dzieckiem:
Znajdź miejsce na Czystejeziora.pl

Polecane

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił tego, czego pragnie." - Paulo Coelho

"Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich." - Eleonora Roosevelt