Trójka klasowa-dlaczego warto w niej być?

Trójka klasowa jest instytucją powoływaną co roku na pierwszym zebraniu rodziców. Powinna składać się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika.

Zadaniem trójki klasowej jest udzielanie nauczycielowi niezbędnej pomocy w rozmaitych sprawach i w celu pełnej realizacji programu wychowawczego. Wraz z nauczycielem i władzami szkolnymi pomagają one w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych umożliwiających integrację uczniów i ich wszechstronny rozwój.

 

Skarbnik natomiast ma za zadanie zbierać opłaty w ramach dobrowolnych składek przeznaczanych potem na dofinansowania, na przykład do różnych wycieczek czy imprez szkolnych i klasowych.

 

Trójka klasowa realizuje cele ustanowione przez Radę Rodziców na terenie najmniejszej jednostki, czyli klasy. Rodzice bardzo często niezbyt chętnie podejmują temat trójek klasowych, a nawet boją się, że zostaną wybrani.

 

Trójka klasowa powinna uczestniczyć właściwie we wszystkich wydarzeniach z życia klasy w miarę swoich możliwości, dlatego też bardzo często nauczyciele namawiają do pełnienia tej funkcji osoby bezrobotne, które posiadają dużo wolnego czasu. Większość ludzi woli jednak zgubić się w tłumie innych rodziców na zebraniu, dowiedzieć się tylko tego co najbardziej ich interesuje i iść do domu.

Prawdą jest jednak, że jeśli ktoś z rodziców nie czuje się na siłach, aby działać na rzecz klasy, załatwiać różne sprawy i współpracować z nauczycielami, nie powinien się tym zajmować. Wtedy lepiej jest pozostawić miejsce osobie, która będzie sprawdzała się w tych zadaniach.

 

Trójki klasowe to zespoły osób aktywnie działających, chcących poprawiać sytuację dzieci w danej klasie i organizujących dla nich wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu poza lekcjami, ale też w ich ramach.

 
Comments (1)
1 Thursday, 25 September 2014 09:29
maria
gdzie jest odpowiedz na pytanie postawione w tytule artykułu?
Koniec kolejek do lekarzy!

Jak dostać się do każdego lekarza w 5 dni?
i nie płacić prywatnie za wizytę?

SPRAWDŹ TUTAJ.


domowa depilacja


Pomysł na wakacje z dzieckiem:
Znajdź miejsce na Czystejeziora.pl

Polecane

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił tego, czego pragnie." - Paulo Coelho

"Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich." - Eleonora Roosevelt